Privacyverklaring


StageplaatsIndonesë respecteert jouw privacy. Wij erkennen jouw behoefte aan controle over jouw persoonlijke gegevens welke bij StageplaatsIndonesë bekend zijn. Met persoonlijke informatie wordt de informatie die herleidbaar is tot jouw persoon bedoeld.
StageplaatsIndonesë gebruikt deze informatie voor statistische doeleinden en om een indruk te krijgen van jouw behoeften en je daardoor een betere service te kunnen verlenen.
Om jouw ervaringen met onze website te verbeteren zou StageplaatsIndonesë tevens jouw bezoek aan onze website kunnen analyseren.

Ons privacybeleid ten aanzien van de privacy van jouw informatie omvat drie elementen:
1. Toezicht:
StageplaatsIndonesë is een voorstander van zelfregulering op het gebied van privacy. Wij richten ons op hetgeen door overheidsinstanties, zowel als consumentenorganisaties die zich bezig houden met de bescherming van de privacy van consumenten, aan richtlijnen wordt afgegeven.
2. Toegang en accuratesse:
StageplaatsIndonesë draagt zorg voor het bijhouden van jouw persoonlijke gegevens. Wij maken het voor je mogelijk de gegevens die StageplaatsIndonesë van je heeft zelf te herzien en indien nodig bij te werken en te corrigeren.
3. Keus:

StageplaatsIndonesë of haar partner site(s) kan jouw persoonlijke gegevens aan derden verkopen of anderszins beschikbaar stellen. Het is daardoor mogelijk direct benaderd te worden door partners en of klanten van StageplaatsIndonesë of haar partners op basis van de door je beschikbaar gestelde persoonsgegevens.