Er bestaan een aantal verschillende soorten stages die een student kan doen. In deze pandemie, zijn er ook online stages gegenereerd. Daarnaast kan je een snuffelstage, een meeloopstage, een maatschappelijke stage of een afstudeerstage lopen. Deze soorten stages zijn bedoeld voor de studenten van verschillende opleidingsniveaus, hebben hun eigen kenmerken en een eigen stageduur.


Online stages

Het is voor veel studenten in het beroepsonderwijs, hbo en aan de universiteit een stuk moeilijker geworden om een stageplaats te vinden, maar het loopt niet overal moeizaam. Ook als is het met Indonesië, is het toch mogelijk om via een Nederlands bedrijf of direct met het Indonesische bedrijf online een stage te kunnen doen met zoom besprekingen. Denk dan meer aan marketeers, telefonisten, grafisch en programmeer/outsourcing werkzaamheden.


Snuffelstages

Een snuffel- of oriëntatiestage komt vooral voor in het MBO of HBO en vindt meestal plaats in het eerste jaar van je studie. De Leerlingen maken kennis met vele soorten werk en krijgen training in sociale vaardigheden: Kennismaken, correcte antwoorden geven, een gesprek voeren, personalia beantwoorden enz. Gedurende deze periode, waar je voor het eerst met het fenomeen stage geconfronteerd wordt en die ongeveer varieert van 2 tot 9 weken, maak je kennis met de stageplek en het vak waarin je na je studie misschien terechtkomt.


Meeloopstage

Veel opleidingen zowel op het MBO, het HBO en ook steeds vaker op de universiteit kennen een verplichte meeloop- of ervaringsstage in het 3e of 4e jaar. Gedurende deze periode, die vaak een blok of een trimester duurt, leer je de opgedane kennis in de praktijk te gebruiken. Deze kennis kan je in de laatste fase van je studie gebruiken en helpt bij het bepalen van je afstudeerrichting.


Afstudeerstage

Vierdejaars studenten zijn meestal verplicht om een afstudeeropdracht te doen of een scriptie te schrijven. In samenwerking met een docent op je universiteit of school, meestal je scriptiebegeleider, bepaal je een onderwerp waar je een onderzoek naar gaat doen of waarover je uitgebreid verslag doet. Je hebt eigenlijk twee soorten afstudeeropdrachten. De eerste soort kenmerkt zich vooral door een praktijkgerichte opdracht van een bedrijf of organisatie en voer je tevens in opdracht van hen uit. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld het opstellen van een adviesplan of het organiseren van een congres. Deze soort komt het meest voor binnen HBO-opleidingen. Achteraf is het gebruikelijk om een stageverslag te schrijven. Bij de tweede soort is er vaak sprake van het verrichten van onderzoek. Je voert dan een onderzoeksopdracht uit, die je formuleert in samenspraak met de stageplek waar je het onderzoek uitvoert. Naar aanleiding van dit onderzoek schrijf je een scriptie onder begeleiding van je docent of hoogleraar. Meestal is het zo dat je vervolgens afstudeert. Het onderzoek kan ook bestaan uit een gedegen analyse van de bedrijfsprocessen of een project. Afhankelijk van welke studie er gevolgd wordt zal je ook een afstudeerpresentatie geven. naar aanleiding daarvan krijg je je eindcijfer.


Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage voor jongeren is op dit moment in de politiek en de samenleving een hot item. Het gaat om een vorm van leren buiten de muren van de school, waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Het idee erachter is dat je het beste leert hoe de maatschappij in elkaar zit, door er actief aan mee te doen. De overheid streeft ernaar dat 25% van de scholen in 2007 maatschappelijke stage aanbieden aan de leerlingen..